Условия за ползване

Въведение

Тук ще бъдат определени правила и основни условия за ползване на настоящия уебсайт с оглед по-доброто му използване. Тук ще намерите информация за нашата политика и регулации по отношение на секцията условия за ползване. Този уебсайт има само информационна цел.

Препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно.

Съгласие с условията

С влизането и използването на този уебсайт, Вие декларирате съгласието си с настоящите условия за ползване и с нашата политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тях, моля не изполвайте този уебсайт. Тези Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време, едностранно, без предварително известие.

Пълнота и точност на информацията

Уебсайтът и достъпната в него информация са предоставени „във вида, в който са“, „такива, каквито са“ и „когато са налични“. С настоящите условия за ползване на уебсайта, „Паралакс 999“ ЕООД прави отказ от отговорност по отношение на пълнотата, точността и навременноста на информацията, която е поместена в съдържанието на уебсайта. „Паралакс 999“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Всяко доверяване на информация от този уебсайт е на Ваш собствен риск, като отговорността за проверка за промени относно материала и информацията на тази уебсайт, са изцяло Ваша отговорност. С настоящото отхвърляме поемането на отговорност до степен, разрешена съгласно българското законодателство относно гаранции, както пряко изразени, така и подразбиращи се, но не само, за пригодността и продаваемостта за определени цели, нарушаването на права, липсата на компютърни вируси. „Паралакс 999“ ЕООД не носи отговорност за информация от този уебсайт, която е качена на него от трети лица, както и за техни предложения, услуги или продукти.

Права върху интелекуалната собственост

Вие приемате, че уебсайтът съдържа информация, данни, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали, които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост. Авторските и сродни права върху всички изображения, текстове, аудио-визуални произведения и други обекти на интелектуална собственост, поместени на  този уебсайт, включително дизайна на този уебсайт, са собственост на „Паралакс 999“ ЕООД или са включени с разрешението на съответния собственик. „Паралакс 999“ ЕООД позволява ползването на уебсайта, включително свалянето на материали или възпроизвеждането им по друг начин с цел разпространяването им до физически лица. Това се допуска само в случай, че не се нарушават никакви авторски и сродни права. Не се допуска разпространяването на такива копия с цел търговска печалба, нито се допуска включването му в създаването друга авторска разработка, включително уебсайт. Забранено е да се копира, променя, показва, предава, продава или по какъвто и да било друг начин да се разпространява информацията (или части от нея) без предварителното писмено одобрение на „Паралакс 999“ ЕООД.

Търговски марки

Всички търговски марки и търговски наименования, показани в този уебсайт, са собственост на „Паралакс 999“ ЕООД или са собственост на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването им. Разрешението за ползване на този уебсайт не следва да се тълкува като разрешение за използване на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на „Паралакс 999“ ЕООД или са собственост на съответните техни притежатели.

Връзки към други свързани уебсайтове

Когато получите достъп до други уебсайтове чрез уебсайта на „Паралакс 999“ ЕООД, той може да Ви отведе извън уебсайта на „Паралакс 999“ ЕООД. В такъв случай ние не поемаме отговорност за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани на този уебсайт, нито за последващи промени в  уебсайтовете на трети лица, към които предоставяме връзка.

Отговорност

„Паралакс 999“ ЕООД  и всяко лице, ангажирано в създаването или изработването на този този уебсайт, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, включително и такива с наказателен характер, възникнали във връзка с достъпа или употребата на настоящия сайт. „Паралакс 999“ ЕООД  няма задължение и отговорност за препърпени загуби или вреди вследствие на компютърни вируси, поради използването на сайта. Свалянето на материали от този уебсайт на твърд диск е изцяло на Ваш риск. „Паралакс 999“ ЕООД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката на сървърите или технологиите, която „Паралакс 999“ ЕООД осъществява, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективния контрол на „Паралакс 999“ ЕООД.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посетите уебсайта на „Паралакс 999“ ЕООД, уеб сървърът автоматично записва името на вашия интернет доставчик и на интернет страницата, от която ни посещавате. Допълнителни лични данни се съхраняват, само ако доброволно ги предоставите. Защитата на информацията по време на обработката на Вашите лични данни е основен приоритет на „Паралакс 999“ ЕООД, следователно всички данни, събрани по време на Вашите посещения на нашия уебсайт са обработени в съотвествие със законодателството на Република България.

Актуализация

„Паралакс 999“ ЕООД си запазва правото да внася по всяко време промени в настоящите Условия за ползване, като препоръчва на потребителите периодично да се уведомяват за извършен промени.

Translate »